Cadena de producció

PRODUCTE

Camps de cultiu

Som una granja de km 0, ja que els camps de cultiu de Vilram, permeten assolir la producció anual d'11.000 tones de matèria primera (colza, ordi, blat, blat de moro) de cereal de proximitat.

La granja

Vilram és una fàbrica mono espècie, és a dir, està basada exclusivament a l’espècie porcina. El pinso que es genera està especialment pensat per a porcs, d’aquesta manera s’eviten possibles contaminacions amb altres espècies.

Tractament de la carn

L’alimentació que reben els porcs per al seu engreix és completament natural i lliure de medicació. L’objectiu és aconseguir una carn de qualitat oferint als animals una alimentació de qualitat.

Els pinsos

El pinso que es produeix a Vilram prové de collita de cereals de proximitat. Vilram disposa d’una finca de cultiu pròpia amb colza, ordi i blat de moro. Gairebé un 50% dels cereals empleats per a la producció són de proximitat. Es tracta d’un pinso net i lliure d’antibiòtics des de 2019.

Transport

Vilram disposa d’una flota de vehicles pròpia: hi ha camions que s’encarreguen exclusivament de transportar el pinso a la granja, i n’hi ha que s’encarreguen del transport fins a l’escorxador també de forma exclusiva. Aquest fet evita possibles contaminacions tant en els pinsos com entre els animals.

Camps de cultiu

Som una fàbrica de km 0, ja que els camps de cultiu de Vilram, permeten una entrada de cereal de proximitat, a menys de 15km.

La fàbrica

Vilram és una fàbrica mono espècie, és a dir, està basada únicament en l’espècie porcina, d’aquesta manera s’eviten possibles contaminacions amb altres espècies.

Tractament de la carn

L’alimentació que reben els porcs per al seu engreix és completament natural i lliure de medicació. L’objectiu és aconseguir una carn de qualitat oferint als animals una alimentació de qualitat.

Els pinsos

El pinso que es produeix a Vilram prové de collita de cereals de proximitat. Vilram disposa d’una finca de cultiu pròpia producció de cereal d'hivern, blat de moro i colza. Gairebé un 50% dels cereals empleats per a la producció son de proximitat. Es tracta d’un pinso net i lliure d’antibiòtics des de 2019.

Transport

Vilram disposa d’una flota de vehicles pròpia: hi ha camions que s’encarreguen exclusivament de transportar el pinso a la granja, de transport d'animals entre granges, i altres que s’encarreguen del transport fins a l’escorxador també de forma exclusiva. Aquest fet evita possibles contaminacions tant en els pinsos com entre els animals.