Sostenibilitat

COMPROMÍS

Compromís Km 0

Vilram vol ser una empresa verda per reduir l’impacte mediambiental. Amb flota de vehicles propi i camps de cultiu situats a la zona, el radi de transport total per a la producció no supera els 100km.

Compromís km 0

 

 

Vilram vol ser una empresa verda per reduir l’impacte mediambiental. Amb flota de vehicles propi i camps de cultiu situats a la zona, el radi de transport total per a la producció no supera els 100km.

Economia circular

 

 

Els nostres pinsos són eficients, sostenibles i eficaços. Duem a terme accions per a reduir la petjada de carboni i contaminació ambiental.

Revalorització dels residus

 

 

Estem compromesos amb la revalorització dels residus i amb la reducció de l'impacte ambiental. Utilitzem els residus orgànics de la nostra producció per a generar compost, que al seu torn s'utilitza en els nostres camps de cultiu. D'aquesta manera, tanquem el cicle i reduïm l'impacte ambiental.

Reducció d'emissions

 

 

Des de Vilram, estem compromesos amb la reducció d'emissions i amb la sostenibilitat ambiental; en aquest sentit estem estudiant noves mesures per reduir el consum d'energia a les nostres instal·lacions, com la instal·lació de panells solars i la substitució de la il·luminació per sistemes LED.

Reutilització d'aigua

 

 

A Vilram, estem constantment treballant per reutilització d'aigua i la conservació d'aquest recurs vital. Hem implementat un sistema de reciclatge d'aigua dins les nostres instal·lacions per a reduir el consum d'aigua i minimitzar l'impacte ambiental. A més, estem treballant en la implementació de nous sistemes per a la gestió i conservació de l'aigua en els nostres camps de cultiu.

Economia circular

Els nostres pinsos són eficients, sostenibles i eficaços. Duem a terme accions per a reduir la petjada de carboni i contaminació ambiental.

Revalorització dels residus

Estem compromesos amb la revalorització dels residus i amb la reducció de l’impacte ambiental. Utilitzem els residus orgànics de la nostra producció per a generar compost, que al seu torn s’utilitza en els nostres camps de cultiu. D’aquesta manera, tanquem el cicle i reduïm l’impacte ambiental.

Reducció d’emissions

Des de Vilram, estem compromesos amb la reducció d’emissions i amb la sostenibilitat ambiental; en aquest sentit estem estudiant noves mesures per reduir el consum d’energia a les nostres instal·lacions, com la instal·lació de panells solars i la substitució de la il·luminació per sistemes LED.

Reutilització d’aigua

 A Vilram, estem constantment treballant per reutilització d’aigua i la conservació d’aquest recurs vital. Hem implementat un sistema de reciclatge d’aigua dins les nostres instal·lacions per a reduir el consum d’aigua i minimitzar l’impacte ambiental. A més, estem treballant en la implementació de nous sistemes per a la gestió i conservació de l’aigua en els nostres camps de cultiu.